اسناد و میراث مکتوب از مولفه های هویت فرهنگی و بازتاب اندیشه های یک ملت محسوب می شوند که نشان دهنده نحوه ارتباطات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها هستند و نقش تاثیر گزار در آینده یک کشور دارند و می توانند با بیان رویداد های گذشته بشر را در حفظ و درک بهتر از آثار پیشینیان یاری رسانند از همین رو خدمت علی خلیلی سرپرست سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان رسیدیم تا از وی اهمیت کارش را جویا شویم.

خلیلی در گفتگو با خبرنگار خط اول اظهار داشت: اندیشه ها و آثار فرهنگی هر ملت نمایانگر تاریخ و تمدن آن سرزمین و نشانه قدمت و پیشینه ی آن است ، به همین علت بشر همواره می کوشد تا دستاوردهای تمدنی خود را حفظ و نگهداری کند زیرا هویت فرهنگی ملت های جهان پیوند دهنده نسلهای گوناگون یک جامعه محسوب می شوند و آن را در مسیر رشد و پیشرفت یاری می بخشد.

وی افزود: یکی از نماد های هویت فرهنگ، اسناد و میراث مکتوب هستند که سبب می شوند تا برخی از نشانه های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی و ... حفظ شده و به میراثی کهن و ارزشمند برای آینده گان تبدیل شود.

خلیلی اضافه کرد: ایرانیان نیز با درک اهمیت این مهم همواره تلاش کرده اند تا به طور شایسته به پاسداری از دستاوردهای درخشان خویش در طول تاریخ بپردازند.

وی گفت: اسناد ملی ایران در واقع اعتبار نامه میراث نیاکان کشور محسوب می شوند که در طول سالیان متمادی جمع آوری شده و به صورت گنجینه ای گرانقدر مورد استفاده همگان قرار می گیرد و سبب بالندگی فرهنگی و ملی این دیار کهن میشود، سند ها و اثر هایی ماندگار که اینک جزء مهمترین منابع پژوهشی قرار می گیرد و شامل مکاتبه های سلطنتی، فرمان ها، معاهده های سیاسی، انواع نوشته های اداری و دیوانی، اسناد قضایی، مالی و بخشی از مکاتبه های خصوصی و خانوادگی است که به طور طبیعی بر اثر فعالیت شخصیت های گوناگون و سازمان ها به وجود آمده اند.

سرپرست سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان تصریح کرد: از همین رو در پژوهش های تاریخی، اسناد و مدارک مکتوب به عنوان منابع دست اول از اعتبار و جایگاهی ویژه برخوردار هستند و از ابزارهای مهم شناخت دقیق تاریخ ملی محسوب می شوند.

وی بیان داشت: جامعه ایی که می خواهد ریشه های فرهنگی، فرزانگی و فرهیختگی خود را در تاریخ دریابد، ناگزیر از پژوهش در فرهنگ گذشته و احیای میراث مکتوب دانشمندان ، متفکران، نویسندگان، مورخان، ادیبان و ... است زیرا عوامل هویتی جامعه گذشته مکتوب و میراث مستندی به شمار می رود که در طول نسل های متمادی به دوران معاصر رسیده و از این رو نیاز است تا در پرتو پیشرفت های کنونی دانش، بینش تفکر و اندیشه های گذشته احیا و به عنوان بخش هایی از هویت تاریخی فرهنگی، سیاسی و اندیشه ای به جامعه ی کنونی منتقل شود.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشور عزیز ما ایران از میراث مکتوب پرباری برخوردار است، این میراث در کتابخانه ها و مراکز اسنادی بزرگ کشور وجود دارد و باید افزود که منظور از میراث مکتوب تنها نسخ خطی نیست و بخش  بیشتری از آن اسناد برجا مانده از دوره های مختلف آن است. 

پربیننده‌ ترین ها