سخنگوی دولت گفت: حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در این شرایط عادلانه نیست و قطعا موجب اذیت بسیاری از مردم می شود.

به گزارش خانه ملت، محمدباقر نوبخت در گفت و گویی افزود: حذف سه دهك جامعه از دریافت یارانه با مكانیزم كمیسیون تلفیق مجلس مشكل است و باید منتظر ایده نمایندگان در بخش مصارف (بخش هزینه لایحه بودجه 95)بود.

وی ادامه داد: آنچه دولت درخصوص موضوع هدفمندی یارانه تقدیم مجلس كرد این بود كه در بخش منابع 48 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی مدنظر باشد،.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور یادآور شد:در سال 94 هم همین عدد مطرح شده تا به عنوان مجموع منابع هدفمندی مورد تایید مجلس قرار بگیرد.

نوبخت خاطرنشان كرد: مدنظر دولت این بود كه مصارف منابع مذكور به نحوی باشد كه برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها، بخش بهداشت ودرمان ،تولیدو اشتغال مورد استفاده قرار بگیرد.

**یارانه نقدی در معیشت بسیاری از خانوارهای موثر است

معاون رییس جمهوری افزود: دولت تلاش خواهد كرد در تدوین آئین نامه اجرایی دولت برای حذف دهك های ثروتمند از دریافت یارانه نقدی به نحوی عمل كند كه یارانه نقدی هیچ فرد نیازمندی حذف نشود.

نوبخت ادامه داد: یارانه نقدی در معیشت بسیاری از خانوارها نقش دارد و دولت این موضوع را در آئین نامه مذكور لحاظ می كند.

 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور یادآور شد: ممكن است شخصی درآمد سالانه 35 میلیون تومانی داشته باشد اما بیش از این هزینه كند بطور مثال بیمار یا فرزند دانشگاهی داشته باشد یا همچنین مستاجر باشد یا اقساط وام مسكن پرداخت كند؛ بنابراین دولت این موضوعات را لحاظ خواهد كرد و اطمینان می دهیم كه به مردم ظلم نشود.

پربیننده‌ ترین ها