ماهنامه اجتماعي ورزشي خط اول، به خانواده بزرگ مطبوعات استان گيلان پيوست.

به گزارش عصر سه شنبه خبرنگار ايرنا، اولين شماره ماهنامه اجتماعي ورزشي خط اول به صاحب امتيازي و مديرمسئولي صاحب مقصودي در استان گيلان متشر شد.

در نخستين شماره اين نشريه گزارشي از افتتاح پياده راه فرهنگي رشت با تيتر سواره نظام پياده راه، نامگذاري سال ها در ايران از سوي مقام معظم رهبري از سال 1369 تاكنون، بازخواني سفر صدراعظم سابق آلمان به رشت، گيلان هنوز بدون سهميه در المپيك 2016ريودوژانيرو، تاريخچه دربي پايتخت و بسياري اخبار و گزارش هاي ديگر اعم از يادداشت هاي خواندني و طنزهاي جالب منتشر شده است.

صاحب مقصودي از خبرنگاران باسابقه استان گيلان است كه بيش از 15 سال سابقه كار حرفه اي خبري در مطبوعات گيلان و ايران را در كارنامه دارد.

مديريت اجرايي ماهنامه خط اول بر عهده بعثت همتايي و صفحه آرايي آن كاري از ايمان رنجكش است.

نخستين شماره ماهنامه خط اول، از امروز (سه شنبه سي و يكم فروردين ماه) از پيشخوان مطبوعات استان گيلان قابل تهيه است.

 

گيلان داراي حدود 185 نشريه شامل 9 روزنامه، 46 هفته نامه، 15 دوهفته نامه، 56 ماهنامه، 8 دو ماهنامه، 39 فصلنامه و 11 دو فصلنامه است.

پربیننده‌ ترین ها